Hướng dẫn cấu hình gửi mail cho Opencart không vào hộp thư spam

Chào các bạn, gửi mail cho khách hàng là một việc cực kỳ quan trọng đối với các shop online. Ở Opencart, nếu bạn để chế độ mặc định, thư của bạn sẽ vào hộp thư spam ngay, vì thế hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập mail chính xác cho shop bán hàng bằng Opencart.
CẤU HÌNH GỬI MAIL CHO OPENCART SỬ DỤNG MAIL HOSTING
Xem hình
Opencart-MailHosting
Mail Protocol (Giao thức thư): SMTP
SMTP Host : mail.domain.com / IP mail server.
SMTP Username : account mail sử dụng để gửi email.
SMTP Password : Password của account mail trên
SMTP Port : 25
SMTP Timeout : 5
Lưu ý : Mail hosting không hỗ trợ Secure
CẤU HÌNH GỬI MAIL CHO OPENCART SỬ DỤNG GMAIL
Xem hình
Opencart-Gmail
Mail Protocol (Giao thức thư): SMTP
SMTP Host : ssl://smtp.gmail.com.
SMTP Username : account Gmail sử dụng để gửi email.
SMTP Password : Password của account mail trên
SMTP Port : 465
SMTP Timeout : 5
Lưu ý : Do Gmail bắt buộc kết nối chứng thực SSL nên chúng ta phải khai báo SMTP Host = ssl://smtp.gmail.com
Sau khi điền các thông số phía trên xong các bạn đăng nhập account Gmail sử dụng để gửi email sau đó click vào link sau để xác nhận:
https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha
Mình khuyên các bạn nên Cấu hình gửi mail cho Opencart sử dụng Gmail như thế sẽ tốt hơn.